You are here:  / Pozostałe / Na co przydziela się unijne dotacje? Audyty i pomoc

Na co przydziela się unijne dotacje? Audyty i pomoc

Na co przeznacza się unijne finanse? Audyty oraz wsparcie
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się między innymi z tym, że stworzony przez nas kraj dostaje duże dotacje unijne. Rzecz jasna, jak to zwykle w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, że nie do końca wiadomo, na co te zasoby finansowe są przeznaczane. Mimo to trzeba pamiętać o tym, że przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej potrzebują bardzo dokładnego rozliczania się z jakiejkolwiek złotówki. Co więcej, jakikolwiek beneficjent dotacji ma obowiązek nieomalże na każdym kroku zawiadamiać społeczeństwo o tym, iż realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane lub ewentualnie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej – jeśli robisz projekt, zobacz audyt wewnętrzny projektu. Zostaje jednakże bezustannie pytanie, na co te gigantyczne sumy są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój gospodarczy, kulturalny oraz społeczny. Wiele funduszy europejskich zainwestowano w Polsce w budowę nowych, właściwej jakości dróg. Na dodatek część z tych pieniędzy sprzyja dofinansowaniu realizacji projektów, których głównym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład ludzi niepełnosprawnych.